>> Admin Team

***Majitel***SPRÁVAAKTIVITASKYPEE-MAIL
noavNick: SVKDEVILTO
Hodnosť: ***Majiteľ***
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 4 mesiacmi Erik Šiškasvkdevilto@best-games.sk
**Vedenie**SPRÁVAAKTIVITASKYPEE-MAIL
noavNick: VitoScaletta
Hodnosť: **Vedení**
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 3 mesiacmi NevyplnenéVito@best-games.sk
noavNick: Vossman
Hodnosť: **Vedení**
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 3 mesiacmi NevyplnenéVossman@best-games.sk
noavNick:
Hodnosť: **Vedenie**
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 50 rokmi NevyplnenéSkryté
Vedenie CS-GOSPRÁVAAKTIVITASKYPEE-MAIL
noavNick: Max
Hodnosť: *Vedenie CS-GO*
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 1 mesiacom NemambohuzelSkryté
*Pawner*SPRÁVAAKTIVITASKYPEE-MAIL
noavNick:
Hodnosť: *Pawner* Zombie Chronic
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 50 rokmi NevyplnenéSkryté
noavNick:
Hodnosť: *Pawner*
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 50 rokmi NevyplnenéSkryté
*Admins*SPRÁVAAKTIVITASKYPEE-MAIL
noavNick:
Hodnosť: *Admin* Zombie
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 50 rokmi NevyplnenéSkryté
noavNick:
Hodnosť: *Admin* Zombie Chronic
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 50 rokmi NevyplnenéSkryté
noavNick:
Hodnosť: *HLSA* JailBreak
Práve je OFFLINE na webstránke.
pred 50 rokmi NevyplnenéSkryté
***Majitel***
noavNick: SVKDEVILTO
Hodnosť: ***Majiteľ***
Práve je OFFLINE na webstránke.
**Vedenie**
noavNick: VitoScaletta
Hodnosť: **Vedení**
Práve je OFFLINE na webstránke.
noavNick: Vossman
Hodnosť: **Vedení**
Práve je OFFLINE na webstránke.
noavNick:
Hodnosť: **Vedenie**
Práve je OFFLINE na webstránke.
Vedenie CS-GO
noavNick: Max
Hodnosť: *Vedenie CS-GO*
Práve je OFFLINE na webstránke.
*Pawner*
noavNick:
Hodnosť: *Pawner* Zombie Chronic
Práve je OFFLINE na webstránke.
noavNick:
Hodnosť: *Pawner*
Práve je OFFLINE na webstránke.
*Admins*
noavNick:
Hodnosť: *Admin* Zombie
Práve je OFFLINE na webstránke.
noavNick:
Hodnosť: *Admin* Zombie Chronic
Práve je OFFLINE na webstránke.
noavNick:
Hodnosť: *HLSA* JailBreak
Práve je OFFLINE na webstránke.